Kontakt


Obchodné meno

VR Force, s.r.o.

Sídlo

Strojnícka 90/A
821 05 Bratislava
Slovakia

IČO

44 881 908

DIČ

2022873578

IČ DPH

SK2022873578

Registrácia

Obchodný register vedený Okresným súdom BA I. odd.: Sro, vložka číslo 59751/B

Štatutárny orgán

Mr. Valér Repko, konateľ
Tel : +421 905 544 044
Fax : +421 2 33456603
Email : v.repko@vrforce.sk