Profil spoločnosti


VR Force, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) so sídlom na Strojníckej ulici 90/A v Bratislave, je aktívna na všetkých povolených trhoch obchodovania s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len VOP) a príslušných služieb po celom svete.

Máme skúsenosti v tejto oblasti podnikania už viac ako 2 dekády.

Naša spoločnosť je oprávnená obchodovať s VOP v týchto oblastiach:

 • kúpa/predaj VOP
 • zahraničnoobchodná činnosť s VOP
 • transfer VOP
 • sprostredkovateľská činnosť s VOP

Naša spoločnosť sa špecializuje prevažne na vývoz VOP z krajín východnej Európy a Balkánu, kde okrem realizácie tohto vývozu poskytujeme aj poradenskú a konzultačnú činnosť.

Pre našich obchodných partnerov môžeme ponúknuť nasledovné služby spojené s VOP:

 • vývoz/dovoz a sprostredkovanie predaja všetkých druhov konvenčných zbraní, munície a všetkých vojenských zariadení vrátané zariadení typu dvojakého použitia („dual use“),
 • organizácia zabezpečenia licenčnej výroby zbraní a vojenských zariadení doma a v zahraničí pri spolupráci s našimi zahraničnými partnermi,
 • nákup, predaj, preprava, vypožičanie a úschova zbraní a streliva,
 • transfer technológie,
 • zabezpečenie náhradných dielov pre širokú oblasť vojenských zariadení,
 • poradenstvo v oblasti technológie a logistiky,
 • zabezpečenie školenia na obsluhu a údržbu pre dodané vojenské zariadenia a VOP buď priamo u zákazníka alebo v krajine určenia alebo u výrobcu,
 • zabezpečenie vstupných materiálov a technológie pre výrobcov zbraní a munície,
 • konateľ spoločnosti Ing. Valér Repko má vyše 20 ročné skúsenosti v oblasti zabezpečenia mechanického odmínovania, likvidácie nevybuchnutej munície, zabezpečenia vhodnej technológie na likvidáciu/neutralizáciu rôznych výbušných zariadení najmä v povojnových oblastiach,

Naše dlhoročné skúsenosti a zahraničné kontakty v tejto špecifickej oblasti podnikania nám umožňujú ponúknuť dlhodobú a vzájomne výhodnú spoluprácu najmä pre tých obchodných partnerov a výrobcov, ktorí uvítajú podporu pri presadení sa na zahraničných trhoch.

Našim hlavným cieľom je presadiť dobré výrobky obranného priemyslu hlavne z východnej Európy a Balkánu na tradičných už overených trhoch (napr. v Afrike) a pomôcť tak našim obchodným partnerom (výrobcom) zabezpečiť hladký rozbeh výroby a predaja a tým dosiahnuť finančnú stabilitu a kontinuálny nárast tržieb.

Podmienkou spolupráce s našou spoločnosťou v oblasti kúpy/predaja a sprostredkovateľskej činnosti s VOP je dodržiavanie všetkých platných zákonov SR, EU a zároveň všetkých rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN a medzinárodných dohôd pre kontrolu a dohľad nad vývozom zbraní.

Miera nášho úspechu je spojená s mierov spokojnosti našich obchodných partnerov.