Certifikáty


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky / Povolenie obchodovať s výrobkami obranného priemyslu

AA Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Národný bezpečnostný úrad (NBU) Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II – Zbrojná licencia

Register solventných firiem